z Facebook: Výsledky volieb do orgánov BBSK... - Slovenská Ľupča

z Facebook: Výsledky volieb do orgánov BBSK…

01.11.2022

Výsledky volieb do orgánov BBSK v obci Slovenská Ľupča

Voľby predsedov samosprávnych krajov https://www.volbysr.sk/osk/sk/volby_predsedu.html

Voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov https://www.volbysr.sk/osk/sk/volby_zastupitelstva.html


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča