z Facebook: Záznam zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva... - Slovenská Ľupča

z Facebook: Záznam zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva…

01.07.2022

Záznam zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Slovenská Ľupča zo dňa 28.06.2022
https://m.youtube.com/watch?v=noVoQGh2Vd0&feature=youtu.be


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča