z Facebook: ZBERNÝ DVOR - oznam Obec... - Slovenská Ľupča

z Facebook: ZBERNÝ DVOR – oznam Obec…

19.04.2023

ZBERNÝ DVOR – oznam
Obec Slovenská Ľupča oznamuje občanom, že zberný dvor na Hronskej ulici bude otváraný
v nasledovných dňoch:

v pondelok – od 13.00 – do 16.30 hod.
v stredu – od 13.00 – do 16.30 hod.
v sobotu – od 9.00 – do 12.00 hod.

Zároveň oznamuje, že je obec na zbernom dvore pre svojich obyvateľov vykonáva zber nasledovných druhov odpadov:
papier, lepenka, šatstvo, jedlé oleje a tuky, batérie a akumulátory, biologicky rozložiteľný, objemný, drobný stavebný odpad, vyradené elektrické a elektronické zariadenia, farby, tlačiarenské farby, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, žiarivky.
Na zberný dvor môžete nosiť aj staré vyradené pneumatiky.

Žiadame občanov pri odovzdávaní uvedených odpadov, aby dodržiavali pokyny pracovníka zberného dvora.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča