Základná organizácia protifašistických bojovníkov v - Slovenská Ľupča

Základná organizácia protifašistických bojovníkov v

30.06.2023

Hlásené 08:54 – Základná organizácia protifašistických bojovníkov v spolupráci s obecným úradom v Slovenskej Ľupči organizuje autobusový zájazd do Vlkolínca a družobnej obce Partizánskej Ľupče dňa 13. júla t.j. vo štvrtok, s obedom v Kolibe Vlkolínec. Poplatok za cestovné, obed a vstupné do Vlkolínca je 20 eur. Členovia a tiež ďalší záujemci o tento zájazd sa môžu prihlásiť u p. Hiadlovskej Márii na t.č. 0908 818 302 a p. Hričovskej Janky na č.t. 0905 855 477 do 7. júla. Pri prihlásení prosíme tiež uhradiť poplatok 20 eur.