zámer prenechať majetok obce-osobitný zreteľ - Slovenská Ľupča