zámer previesť majetok obce-osobitný zreteľ - Slovenská Ľupča