Žiadame občanov, aby dbali o - Slovenská Ľupča

Žiadame občanov, aby dbali o

26.07.2021

Hlásené 15:11 – Žiadame občanov, aby dbali o zvýšenú opatrnosť pri prejazde cesty prvej triedy 1/66 v katastri našej obce a to z dôvodu rekonštrukcie cestného telesa v rozsahu 2,6 km až do 20. augusta 2021. Počas tejto rekonštrukcie bude dochádzať k čiastočným uzáverám a k regulácii dopravy.