Žiadame obyvateľov Slovenskej Ľupče, aby - Slovenská Ľupča

Žiadame obyvateľov Slovenskej Ľupče, aby

18.03.2022

Hlásené 11:02 – Žiadame obyvateľov Slovenskej Ľupče, aby neodkladne oznamovali na obecnom úrade prítomnosť cudzích štátnych príslušníkov z Ukrajiny v našej obci, ktorí budú ubytovaní v podnikateľských priestoroch alebo v rodinách na súkromí. Túto skutočnosť prosíme nahlásiť telefonicky +421 48 47 232 10 alebo mailom sekretariat@slovenskalupca.sk, alebo osobne. Detailnejšie informácie a postupy môžete nájsť priebežne na stránke obce v sekcii informácií k aktuálnej situácii na Ukrajine.