ZL-12/2022 - Verná vyhláška-Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia - Slovenská Ľupča

ZL-12/2022 – Verná vyhláška-Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia

20.06.2022

“Obnova bytového domu“ na pozemku par.č. KN C 294 v k.ú. Slovenská Ľupča.

Dokumenty na stiahnutie