Zmena umiestnenia zariadenia na orezávanie kompresorov - zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania - Slovenská Ľupča

Zmena umiestnenia zariadenia na orezávanie kompresorov – zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania

09.06.2021

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Zmena umiestnenia zariadenia na orezávanie kompresorov

Dokumenty na stiahnutie