ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV - Slovenská Ľupča

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

13.09.2022
pre voľby starostu obce Slovenská Ľupča

Obec Slovenská Ľupča uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:

poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3)

1. Martina Balková, 45 r., koordinátorka, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
2. Roland Lamper, Mgr., 43 r., starosta obce, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
3. Katarína Sýkorová, Ing., PhD., 40 r., vysokoškolská učiteľka, nezávislá kandidátka

2) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí podľa priezviska.
3) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.

pre voľby do Obecného zastupiteľstva

Obec Slovenská Ľupča uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3)

1.  Daniel Baláž, Mgr., 54 r., projektový manažér, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA
2.  Martina Balková, 45 r., koordinátorka, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
3.  Martin Bobák, Mgr., 44 r., softvérový inžinier, ODS – Občianski demokrati Slovenska
4.  Michal Hlaváč, Mgr., 47 r., učiteľ, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
5.  Juraj Holéci, 49 r., podnikateľ, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
6.  Ľudovít Holko, Mgr., 46 r., technik telekomunikácií, Kresťanskodemokratické hnutie
7.  Vladimír Homola, Mgr., 39 r., kastelán, nezávislý kandidát
8.  Ivan Chabada, Ing., 58 r., manažér, Kresťanskodemokratické hnutie
9.  Lujza Chovancová, 48 r., živnostníčka, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
10. Milan Chválik, 40 r., servisný technik, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
11. Peter Lakomčík, Ing., 63 r., dôchodca, Kresťanskodemokratické hnutie
12. Peter Lakomčík, 57 r., vodič, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
13. Erika Lamperová, 53 r., novinárka, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
14. Marian Mikloško, JUDr., 62 r., výsluhový dôchodca, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení
15. Dana Miklošová, Mgr.art., 46 r., učiteľka, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
16. Elena Oravská, Ing., 61 r., ekonómka, nezávislá kandidátka
17. Mária Patrášová, 47 r., referentka nákupu, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
18. Radovan Patráš, 49 r., prevádzkový technik,NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
19. Martin Seredy, 43 r., lesník, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
20. Radoslav Solárik, Mgr.art., ArtD., 50 r.,  riaditeľ školy, Kresťanskodemokratické hnutie
21. Katarína Sýkorová, Ing., PhD., 40 r., vysokoškolská učiteľka, nezávislá kandidátka
22. Ľubomír Šidlo, 48 r., živnostník, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
23. Marek Škrváň, 49 r., mestský policajt, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
24. Miroslava Vinczeová, doc., Ing., PhD., 51 r., vysokoškolská pedagogička, Kresťanskodemokratické hnutie

Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.

2) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí podľa priezviska.
3) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.