Zverejnenie elektronickej adresy pre delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie - Slovenská Ľupča

Zverejnenie elektronickej adresy pre delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

20.07.2023
Politické strany a politické hnutie, ktoré budú kandidovať v predčasných parlamentných voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky môžu
do 21. augusta 2023 delegovať jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej  komisie elektronicky na adresu: 
 
 
V listinnej forme  prostredníctvom pošty na adresu: 
 
Obec Slovenská Ľupča 
Námestie SNP 1/13
976 13 Slovenská Ľupča