Zverejnenie informácia - Slovenská Ľupča

Zverejnenie informácia

26.09.2022

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní pre zmenu navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia, modernizácia a intenzifikácia čistarne odpadových vôd“ navrhovateľ ČOV a.s. Slovenská Ľupča 566, 976 13 Slov.Ľupča

Dokumenty na stiahnutie