Zverejnenie informácie - Slovenská Ľupča

Zverejnenie informácie

26.01.2023

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní o zmene navrhovanej činnosti „Zvýšenie výrobnej kapacity antibiotika Polymyxín B síran“ , ktorá sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dokumenty na stiahnutie