Zverejnenie informácie - Slovenská Ľupča

Zverejnenie informácie

14.09.2021

MŽP SR zaslalo na zverejenie pre verejnosť zámer navrhovanej činnosti „ČOV FERMAS“ navrhovateľ Evonik Fermas s r.o. Slov.Ľupča. Zámeron navrhovateľa je postaviť novú ČOV pre čistenie odpadových vôd zo svojich prevádzkových a pripravovaných biotechnologických výrob.

Dokumenty na stiahnutie