Zverejnenie informácie - Slovenská Ľupča

Zverejnenie informácie

29.06.2022

Informácia o vydaní rozhodnutia v zisťovacom konaní o zmene navrhovanej činnosti „Obnova rekonštrukcia a modernizácia infraštruktúry IV.etapa“, navrhovateľom je Evonik Fermas s r.o. Slovenská Ľupča 938, Slov.Ľupča

Dokumenty na stiahnutie