Zverejnenie informácie o zámere navrhovanej činnosti - Slovenská Ľupča

Zverejnenie informácie o zámere navrhovanej činnosti

08.08.2023

Zámer navrhovanej činnosti – „Čelusťový drvič PE – 400×600, Slovenská Ľupča“ navrhovateľ REKSTAV s r.o. , Námestie SNP 147, 976 13 Slovenská Ľupča

Dokumenty na stiahnutie