Zverejnenie informácie - Slovenská Ľupča

Zverejnenie informácie

10.02.2021

Oznámenie o zmene strategického dokumentu „Územný plán obce Slovenská Ľupča, Zmeny a doplnky č.5“

Dokumenty na stiahnutie