Zverejnenie informácii - Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2024-2030 s výhľadom do roku 2050" - Slovenská Ľupča

Zverejnenie informácii – Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2024-2030 s výhľadom do roku 2050“

04.08.2023

Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2024-2030 s výhľadom do roku 2050“

Dokumenty na stiahnutie