zverejnenie zámeru - Slovenská Ľupča

zverejnenie zámeru

10.11.2020

Obec Slovenská Ľupča zverejňuje v zmysle ust.§9a ods.8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, zámer predať majetok Obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dokumenty na stiahnutie