Zverejnenie zámeru - Slovenská Ľupča

Zverejnenie zámeru

27.06.2023

Obec Slovenská Ľupča zverejňuje v zmysle ust.§9a ods.9 písm.s) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí, v platnom znení, zámer prenechať majetok obce do nájmu

Dokumenty na stiahnutie