Zverejnenie zámeru v zmysle ust. § 9a ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení previesť majetok Obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Slovenská Ľupča

Zverejnenie zámeru v zmysle ust. § 9a ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení previesť majetok Obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

25.01.2023

Zverejnenie zámeru v zmysle ust. § 9a ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení previesť majetok Obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dokumenty na stiahnutie